Проект на решение за предложение до Народното събрание за приемане на „Национална здравна стратегия 2030“ се очаква да обсъди служебният кабинет на днешното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Точката е внесена по предложение на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев. 
Премиерът и министрите ще обсъдят проект на решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и за определяне на новия ръководител на агенцията. 
Проект на решение за одобряване на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия между Република България и Република Северна Македония, проведено на 17 юли 2022 г. в София, също е част от дневния ред на правителството заседание. 
Правителството ще определи още състава на делегацията на България за участие в редовните годишни срещи на съветите на управителите на групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които ще се проведат във Вашингтон от 14 до 16 октомври. 
Началото на заседанието е от 11:00 часа.