По повод 137-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, посланик Генка Георгиева, служители на Посолството на Република България в Загреб, представители на община Самобор и българи, живеещи в Хърватия, положиха на 6 септември венец на паметната плоча на големия приятел на България и българския народ проф. Стиепан Юринич. 
Стиепан Юринич пристига в България през 1881 г. и последователно е учител в Силистра, Лом, Габрово и София. През 1885 г. участва като доброволец в Сръбско-българската война, в състава на 4-та рота на Оряховската опълченска дружина. Основоположник на зоологията в България, от 1904 г. Юринич е редовен професор и титуляр на катедрата по зоология и сравнителна анатомия на гръбначните животни в Софийския университет. 
За декан на Физико-математическия факултет е избран през учебната 1910/1911 г., а през 1911/1912 г. – за ректор на Софийския университет „Климент Охридски“. Проф. Юринич е действителен член на Българското книжовно дружество (БАН). Автор е на редица трудове, свързани с българската природа и развива разностранна научна дейност, а издава и книгата "Епископ Щросмайер и българите".  
През пролетта на 1915 г. се завръща в Хърватия, в град Самобор. Тук умира през 1947 г., в дома си на улица Милаковичева. По инициатива на Българското посолство в Загреб и на българската общност в Хърватия през 2002 г. е поставена паметна плоча.