Пет ганайски стартъпи и малки и средни компании бяха избрани да участват в първото издание на събитието BlueInvest Africa, предаде ганайската агенция ГНА за БТА. 
Проявата, която цели популяризирането на сектора на синята икономика сред 22 участващи африкански държави, ще се проведе на 7 и 8 септември 2022 г. в Провидънс, на остров Махе, на Сейшелите.  
Ганайските компании, избрани след покана да представят проекти, са: DD Vision Trade, регистриран финансов брокер; Deltee Limited Company, дружество, специализирано в областта на рибарството и аквакултурите, и Ecofashion Ghana, екологично дружество, което създава кръгова икономика за пластмасовите отпадъци.  
Останалите са: Kuueza, пазар за електронна търговия от типа Би Ту Би (бизнес за бизнеса), за мобилни и уеб технологии и NshoNam, предлагаща технологични маркетингови решения за пресни морски дарове, разработени в партньорство с традиционните риболовни общини в Западна Африка. Заедно с тях на събитието ще присъстват и представители на Комисията по риболов, изпълнителна агенция към Министерството на риболова и развитието на аквакултурите (МРРБ). Очаква се компаниите да представят пред инвеститори от Африка и Европа своите иновативни проекти в основните подсектори на синята икономика, а именно устойчив туризъм, синя енергия, роботика и инженерство в услуга на морските ресурси, устойчиви аквакултури, рециклиране на пластмасови отпадъци и борба със замърсяването на морето. 
Ще им бъде предоставена и уникалната възможност да установят контакти с финансови институции, включително международни като Европейската инвестиционна банка и Световната банка, както и с частни инвеститори. BlueInvest Africa се организира от Европейския съюз в сътрудничество с Република Сейшели под висшия патронаж на президента на Република Сейшели, г-н Вавел Рамкалаван.  
Проявата ще събере заедно инвеститори от Африка и Европа и африкански стартъпи, за да създаде бизнес възможности и да популяризира сектора на синята икономика в Африка. Сейшелските острови са признати в цял свят заради ангажимента си за развитие на устойчива, нисковъглеродна синя икономика  и на синя икономика с висока добавена стойност, която опазва морските ресурси.  
 
(Новина, избрана от ганайската агенция ГНА за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)