На днешното заседание на правителството беше прието решение за създаване на структура за преговори за присъединяването на  Република Северна Македония към Европейския съюз, съобщи специално за БТА агенция МИА. През 2019 г. правителството прие набор от мерки, с които създаде механизъм, но се появи необходимост от промяната му по няколко причини. Процесът на разширяване се промени и критериите за членство в Съюза се затягат, особено след приемането на ревизираната методология за преговори за присъединяване през 2020 г., информира вицепремиерът по европейските въпроси Боян Маричич на пресконференция.
Маричич казва, че няма модел на опит от страните, които са преговаряли или все още преговарят, защото тази методология се прилага за първи път.
– Новата методология налага по-политически  присъединителни преговори по начин, който издига целия процес на по-високо политическо ниво във всички етапи на преговорите. С днешното решение вземаме решение за нова структура, която опростява този механизъм и също така ще го направи йерархично по-функционален, по-ефикасен и по-ефективен. Създава се главен преговарящ, функция, която ще изпълнявам като вицепремиер по европейските въпроси. За йерархична последователност ще има и заместник-главен преговарящ, като тази позиция ще се изпълнява от държавния секретар по европейските въпроси Дрита Абдиу Халили, информира Маричич.
Пояснявайки  преговорната структурата, той посочи, че освен главния и заместник-преговарящия, тя включва и Комисия за преговори, председателствана от правителството и министър-председателя Димитър Ковачевски, четиримата вицепремиери, министъра на външните работи и министъра на финансите. Съдържа и Държавната делегация за преговори, ръководена от министъра на външните работи Буяр Османи като ръководител на делегацията.
В състава на структурата за преговори е включена преговорна група, състояща се от главен икономист, главен юрист и главен антикорупционер. Сформирани са и Работна комисия по европейска интеграция и работни групи за преговори за присъединяване, като помощни органи, разделени на клъстери, три направления и 33 глави. Те ще участват в изготвянето на анализи за степента на съответствие на националното законодателство с европейското и изготвяне на проекти на преговорни позиции.
Секретариатът по европейските въпроси /СЕП/ще бъде единствената координационна точка, предвид предвидените в закона правомощия. Всяка работна група ще има представител-координатор от СЕП, отговарящ за методологичните и процесните аспекти и координацията с други органи.
- Поради важността и ролята на парламента, неговото решение ще се дефинира с взаимно договорен акт, в който ще бъде дадена и дефинирана ролята на опозицията. В следващите дни са планирани срещи с председателя на Националния съвет за европейска интеграция, поради което се обръщаме към опозицията да се включи в този процес, каза Маричич.
По отношение на президента на държавата той добави, че ще бъде определен механизъм за начина и динамиката на информиране на президента за преговорите за присъединяване.
Решението на преговорната структура, каза вицепремиерът по европейските въпроси, предвижда и възможност представители на гражданския сектор да участват в работата на работните групи. Също така, своето място в процеса ще има както бизнес общността, така и академичната общност и местното самоуправление.
- Целта, която си поставяме, е приключване на преговорите и членство в ЕС до 2030 г. Бъдещето ни е в Европейския съюз и затова е необходимо с максимална ангажираност да се включим, да се възползваме от възможността, която е пред нас и да вървим напред с бързи крачки и самоуверено към пълноправно членство в ЕС. Предстои динамичен период за всички нас, в който ще разгледаме много аспекти, много теми. Само ако сме искрени, ще имаме ефективно изпълнение на необходимите реформи и готовност за следващата фаза, която е отварянето на клъстери и глави, заключи Маричич.
Това е новината на деня в Република Северна Македония, избрана от Медийната информационна агенция /МИА/ за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Република Северна Македония да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт без промяна с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.