Албанското министерство на здравеопазването одобри план за управление на пандемията от КОВИД-19 до 2023 г., който предвижда увеличаване на броя на болничните легла, съобщи албанският сайт екзит.
Планът все още не е оповестен публично, но засега е известно, че здравните власти планират подсигуряването на възможност за съответни реакции при нови вълни на коронавируса и предотвратяването на негативните последици върху здравната система. 
Здравните власти отново извеждат на преден план значението на ваксинационната кампания.
Очаква се да бъде увеличен броят на линейките. Планират се инвестиции за ново лабораторно оборудване.