Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). Следващият информационен ден ще се състои на 7 септември (сряда) в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на министерството. 
Събитието ще започне в 13:30 часа в Дома на културата. Участие ще вземат експерти от министерството и заинтересованите страни. Стратегията ще бъде представена от Мария Тодорова, директор на дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа. 
Първото информационно събитие по ИСИС се състоя на 4 август в София, а в началото на месец септември се състоя обсъждане и в Бургас. До края на месец септември предстоят регионални срещи още във Варна, Габрово и Плевен. 
МИР разработва проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС), която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през месец октомври. Стратегията е публикувана за обществено обсъждане на 1 август в Портала за обществени консултации на Министерския съвет – https://www.strategy.bg/