Отделът за румънците навсякъде [в чужбина] (DRP) се обърна към асоциации, фондации и други неправителствени организации във връзка с  програмата за стипендии за ученици етнически румънци, записани в училища с преподаване на румънски език или където някои предмети се преподават на румънски като майчин език в Украйна. Това предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес.
Стипендиите се присъждат на ученици етнически румънци, които живеят в Украйна и учат в училища с преподаване на румънски език или където някои предмети се преподават на румънски като майчин език в Украйна. Учениците трябва да са били записани през учебната 2021-2022 година. Учениците етнически румънци от първи до четвърти клас, които отговарят на изискванията, ще получат стипендии от 2000 леи на ученик.
В процеса на подбор може да участват всички асоциации, фондации или неправителствени организации на етническите румънци в Украйна и се занимават с опазването, утвърждаването и/или насърчаването на културната, езиковата, религиозната и етническата идентичност на румънците навсякъде, със седалище в регионите на Украйна.
Асоциациите, фондациите или неправителствените организации трябва да бъдат регистрирани в Украйна за законови и данъчни цели и да демонстрират, че имат способността да извършват процеса на подбор на бенефициенти на стипендии при добри обстоятелства.
Крайният срок за подаване на документите е 15 септември, а повече подробности има на сайта на DRP.
(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)