Въздухът на Димитровград е бил обгазен със серен диоксид за кратко вчера. Това се е случило въпреки че мощностите на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3" не работят, съобщиха от енергийното дружество, като се позоваха на данни от Изпълнителната агенция по околната среда. 
От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково потвърдиха превишението на средочасовата норма към 10:00 часа на 4 септември, като стойностите са били 417 микрограма на кубичен метър при норма 350 микрограма. Завишени нива на газа, но под пределно допустимата концентрация, е имало и час преди и два часа след това. От екоинспекцията уточниха още, че незабавно е била извършена проверка на ТЕЦ "Марица 3", като тя наистина е установила, че инсталациите са спрени. Вероятно става дума за пренос на въздушни маси от съседен регион, допълниха от РИОСВ-Хасково.
Държим контролният орган в лицето на РИОСВ-Хасково да уведоми обществеността кой точно ще понесе отговорност за регистрираното превишение, което е 11-то поредно за тази година, пише в писмо до медиите главният юрист на дружеството Юлиян Семерджиев.
Замърсяването на въздуха на Димитровград със серен диоксид и причинителя му е предмет на дълго време воден обществен и експертен дебат.