С тридесет и два гласа "за" и четири "въздържал се" общинските съветници в Стара Загора дадоха предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Водородна долина Стара Загора". Това се случи по време на извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора.
„На този етап давате съгласие единствено за учредяване на Сдружението и участие в отворения прием на документи по линия „Хоризонт Европа“. Решението днес пази интересите на Общината и хората ѝ. Ако бъде спечелен проектът, то последващите действия отново ще зависят от Общински съвет. Подкрепата днес не ви задължава занапред. Проектът има потенциал да създаде нещо полезно за Стара Загора. Трябва да сме отговорни, но и активни“, каза по време на заседанието кметът Живко Тодоров.
Сдружението декларира разработването на проект, който се основава на разбирането за преобразуването на електроенергия от фотоволтаична централа, която е зависима от слънцето, във водород (зелен водород), който да бъде съхраняван, транспортиран и използван като енергоносител във водородната електромобилност, индустрията и електропроизводство по предварително определен времеви график и товарово-мощностен профил.
Този подход обезпечава контролирано беземисионно енергопроизводство и е приложна демонстрация в практически индустриален мащаб на поставената европейска цел в програмите Fit55 и актуализираната стратегия RePowerEU за 100% чиста електроенергия.