Столичният инспекторат е извършил 376 проверки на строителни обекти през август, съобщиха от инспектората.
Целта е да не се допуска замърсяване на околната среда и въздуха като резултат от строителна дейност.При осъществяване на всекидневния контрол са съставени 65 акта, от които 37 на юридически лица и 28 - на технически ръководители на строителни фирми, и са изпратени още 27 покани за съставяне на актове на строителни фирми.
Най-честите нарушения, които допускат строителите и водят да налагане на санкции, са липса на плътна строителна ограда, замърсяване на територии около обектите, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения и техника по тротоари без разрешение, както и запрашаване при разрушаване на стари сгради.
За периода са констатирани най- голям дял от нарушенията в районите "Студентски", "Витоша", "Лозенец", "Овча купел", "Слатина", „Възраждане“ и "Искър".