На 7 септември, в Токио, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Богдан Богданов ще вземе участие в 17-ия годишен японски инвестиционен форум, съобщава БАИ. 
Форумът е частно събитие на най-влиятелните пенсионни фондове, застрахователни компании, доверителни банки и инвестиционни консултанти в Япония. На него ще бъдат представени теми, свързани с икономически и регулаторни перспективи за България и Източна Европа, както и индустрии и сектори, определени за дългосрочен растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху възможностите за инвестиции в автомобилостроенето и машиностроенето и развитието на ИТ и услуги за аутсорсинг на бизнес процеси.
Участието на БАИ във форума има за цел да представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в България и е във връзка с изпълнението на проект "Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация" по ОП "Иновации и конкурентоспособност", пише в съобщението.