Новата учебна година започна днес за около 94 000 ученици в основните и средните училища на Черна гора.
Часовете ще са с редовна, 45-минутна продължителност. Министерството на образованието (МОН) съобщи, че провежда интензивна комуникация с образователните институции, които ще получат указания за работа с учениците, особено с уязвимите категории.
През септември ще е готов Протокол за оценка на актуалното развитие на деца със специални образователни потребности, а също и Скала за оценка на ученика. Усилията на властите в образованието са насочени към наваксване на пропуснатото през годините на пандемията в предходните две години.
Предметите ще бъдат преподавани в пълен обем, те включват задължителна и свободна част, която е 15-20 процента от цялата им програма. Препоръчва се и провеждането на поправителни часове за всички ученици от самото начало на учебната година, за да бъде компенсиран пропуснатият материал. На разположение са и два образователни електронни портала, а преподавателите трябва да работят в сътрудничество с училищните психолози, за да мотивират учениците, допълват от министерството на образованието.
Учебната година по традиция започва на 1 септември, но компетентните власти отложиха старта, за да бъде в понеделник, а и „заради успешния туристически сезон“ в Черна гора.