Всички студенти от Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий" задължително ще учат български език от идната учебна година.

В близо 70 специалности във Великотърновския университет се обучават над 13 хиляди студенти, съобщи БНР. В три четвърти от специалностите досега не се учеше български език, но и за тях той става задължителен, каза ректорът професор Пламен Легкоступ.

"Практиката във Великотърновския университет, а и не само в него, показва, че обучението по български език на ниво средно училище е меко казано слабо. Ето защо Академическият съвет реши, че във всички учебни планове се въвежда задължителна дисциплина "български език и стил" с хорариум 30 часа в редовната и 15 часа в задочна форма на обучение", каза проф. Легкоступ.

Надяваме се, че след като поучат, малко поне, ще бъдат по-грамотни студентите, които излизат от Великотърновския университет. Решението в кой курс ще се учи "български език и стил" и дали студентите ще имат изпит или текуща оценка по тази дисциплина ще вземат факултетите, добави ректорът.