Софийската градска прокуратура протестира решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цените на водата в Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. Това съобщиха от прокуратурата.
От държавното обвинение искат искане за спиране на предварителното изпълнение на решението на КЕВР за цените в района на Бургас, тъй като в противен случай изпълнението на това решение би причинило значителна и труднопоправима имуществена вреда на бургазлии, плащайки високи сметки.
Прокуратурата посочва, че местното ВиК дружество не е представило бизнес-плановете си. Освен това няма и направен технико-икономически анализ на съществуващото положение. Пак според прокуратурата няма посочени данни и информация за начина на определяне на размера на общите загуби във водоснабдителната система по години в рамките на периода на бизнес-плана до 2026 година.
Според държавното обвинение определянето на цените на ВиК услугите трябва да се ръководи и от принципите за възстановяването на икономически обоснованите разходи. При определянето на разходите за възнаграждения на персонала на дружеството, съответно осигуровките за тях, както и при определянето на разходите за електрическа енергия, включени в цените на ВиК услугите не е спазен този принцип.
Ползваните от КЕВР данни относно доходите на жителите на област Бургас за извършването на анализ на социалната поносимост на цените на "ВиК услугите" са неотносими. Не е ясно как КЕВР е определила средно месечния доход на лице от домакинство за периода до 2026 г., обосновават се от прокуратурата