Не се очаква преизпълнение на приходите в бюджета и единственият начин за финансиране на извънредни харчове до края на годината са икономиите, каза пред журналисти министърът на финансите Росица Велкова.
"Има коментари, че съществуват значителни възможности на бюджета за финансиране на допълнителни разходи - като енергийни помощи и увеличаване на доходите, но те се несъстоятелни. Повод за тези коментари са превишаването на приходите в бюджета към средата на годината и ниските нива на капиталови разходи за периода. Това е временен излишък, а капиталовите разходи са предимно от фондовете на ЕС", каза Велкова.
Тя даде пример с други години, когато към средата на годината бюджетът е бил на излишък. Велкова добави, че икономии от капиталови разходи ще има, но ще са малко. В бюджетите на общините те са 1,1 млрд. лв., към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - 1,2 млрд. лева, а 4 милиарда лева са от фондове от ЕС.
Капиталовите разходи към Министерството на отбраната са 1,1 млрд. лева, които ще са важни в сегашната мигрантска криза и войната в Украйна, а останалите 500 млн. са към около 40 разпоредители с бюджетни средства. Ще има и непредвидени разходи, като например 70-те млн. лева, които са даваха за предстоящите избори и парите, давани за настаняване на украинските бежанци.
Ръстът на БВП през тази година ще е 2,9 на сто, а през следващата година - 2,2 на сто. За тази година очакваме забавяне на ръста на БВП през третото и най-вече четвъртото тримесечие на тази година, каза Велкова. Инфлацията ще се забави заради свиване на потреблението не само в България, но и в ЕС, и средногодишната инфлация ще е 12,6 на сто. Догодина инфлацията ще е 5,6 на сто, посочи Велкова.
 От гласуваните от парламента 10,3 млрд. лева за държавен дълг, досега са теглени 1,8 млрд. лева. Ще излезем на международните и на вътрешния пазар през следващите месеци, каза Росица Велкова.
За 2022 година според актуализираната фискална програма (КФП) дефицитът ще е 6 228,4 млн. лева (4,1 на сто от прогнозния БВП), а за сектор "Държавно управление" дефицит от 6 на сто от БВП.
За 2023 година прогнозата е за дефицит по КФП от 11 319,1 млн. лева (6,8 на сто от БВП), а на сектор "Държавно управление" дефицит от 6,4 на сто.