Депозитите на домакинствата и частните организации с нетърговска цел са се увеличили със 788 млн. евро през юли 2022 г. спрямо ръст от 722 млн. евро през предишния месец, съобщи Банката на Гърция (централната банка на страната – б.ред.) в петък, предаде АНА-МПА специално за БТА. Темпът на нарастване на годишна база остава без промяна от 4,1 процента.
В съобщение до медиите централната банка казва, че общо за юли 2022 г. годишният растеж на кредитите, отпуснати на вътрешната икономика, е бил 9,1 процента спрямо 7,7 процента предишния месец, годишният растеж на депозитите е бил 5,8 процента спрямо 6 процента предишния месец, а депозитите, направени от частния сектор са се увеличили с 483 млн. евро през юли 2022 г. спрямо ръст от 2722 млн. евро през предишния месец.
Месечният нетен поток на кредитите е бил положителен с 2831 млн. евро през яли 2022 спрямо положителен поток от 2417 млн. евро през предишния месец. Месечният нетен поток на кредитирането към общото управление (централно правителство, местно самоуправление и фондове на общественото осигуряване) е бил положителен с 2,378 млн. евро през юли 2022 спрямо положителен нетен поток от 360 млн. евро предишния месец, а годишният темп на растеж се е увеличил на 15,3 процента от 14 процента предишния месец.
Кредитирането към частния сектор се е увеличило до 5,5 процента през юли 2022 г. от 4,5 процента предишния месец (годишен растеж), като месечният нетен поток е бил положителен с 453 млн. евро спрямо положителен нетен поток от 2058 млн. евро предишния месец.
Кредитирането на корпорациите е било положително с 609 млн. евро през юли 2022 г. спрямо положителен нетен поток от 1974 млн. през предишния месец (месечен нетен поток), а годишният растеж се е увеличил до 11,8 процента от 10 процента предишния месец.
Кредитирането на едноличните търговци и гражданските дружества е било отрицателно с 54 млн. евро през юли 2022 г. спрямо положителен нетен поток от 82 млн. предишния месец (месечен нетен поток), а годишният растеж е останал непроменен от 0,7 процента. 
Кредитирането на физически лица и частни нестопански организации е било отрицателно със 100 млн. евро спрямо положителен нетен поток от 2 млн. евро предишния месец (месечен нетен поток); годишният растеж е останал непроменен от -2,1 процента.