Образователната видеоигра, замислена от екип от румънски програмисти и представяща историята на Европа през някои ключови периоди, се приема добре от публиката, съобщиха разработчиците на играта, предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.
"Духът на Европа - Произход" ("The Spirit of Europe - Origins") е дело на Predict CSD Consulting, компания от Арад, специализирана в производството на онлайн образователно съдържание, и е предназначена да подпомогне процеса на преподаване в учебните заведения, където се изучава историята на Европа или европейските ценности, но също така и за интернет потребителите, които просто искат да подобрят общата си култура.
Екипът от програмисти разработи играта през последните две години в рамките на проекта "Еразъм+" заедно с партньорите си: Асоциацията Millenium Center от Арад, италианската асоциация с нестопанска цел Euro - Net, IDEC S.A. - консултантска компания, специализирана в областта на високите технологии и обучението, базирана в Пирея - Гърция, и компанията за електронно обучение и електронен бизнес Inercia Digital S.L. от Испания.
"Играта представя историята на Европа през някои ключови исторически периоди: Целта на този подход е да се разработи поглъщаща симулирана среда, известна като видеоигра, в която играчът пътува през историята на Европа, от митологичното й начало до наши дни, и активно участва в ключови събития по времевата линия на историята и митологията, които са оформили днешна Европа, този подход свързва участниците с ценностите, в допълнение към обучението им по европейска история и митология, култура и цивилизация", заявяват създателите на играта.
За да получат достъп до играта, участниците трябва да се регистрират и да преминат първоначална оценка, състояща се от набор от въпроси, свързани с историята, които са достъпни на уебсайта на играта (https://thespiritofeurope.eu). Окончателната оценка ще бъде възможна след приключване на играта, но ако желаят, участниците могат да влязат директно в играта, като прескочат процесите на регистрация и свързаните с тях оценки.
Играчът получава мисии, които го превеждат през различни епохи, лагери или на страната на различни бойци, в търсене на мира като основна ценност.
"Някои примери за десетките мисии са: развитието на атинската демокрация, Златният век на Атина, гръцките реформи в областта на управлението, развитието на Рим, създаването на благоприятни условия за установяването на "Pax Romana" (Римския мир), миграциите на различни племена, разделянето на Римската империя, реформите по времето на Карл Велики (наричан още Pater Europae, Бащата на Европа), подготовката на договора, известен по-късно като Магна Харта, проучването на Ханзейската лига като предшественик на Европейския съюз, развитието на търговията и селското стопанство в Европа, началото на Ренесанса - Данте, Бокачо, Франциск от Асизи, Тома Аквински, Петрарка и много други", отбелязва цитираният източник.
"The Spirit of Europe - Origins" е достъпна безплатно, а подробности за инсталацията, използваните платформи, първоначалната и крайната оценка са достъпни на официалната страница на играта.
Този продукт е създаден с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 
(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)