Месец преди началото на новата учебна година 24 училища от 21 населени места в 15 области са се включили в обучение в Трявна -  като част от новия випуск на програмата "Училища за пример" на фондация "Заедно в час". Програмата е единствената в България, която обучава училищните екипи едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски методи. Това съобщи Павлина Радославова, старши специалист „Маркетинг и комуникации“ във фондацията.
Тя информира, че в новия випуск за първи път има и училище от област Габрово -  Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“. Обученията в Трявна са се провели на две групи в рамките на две седмици и са завършили на  25 август. Основен фокус на настоящите обучителни модули е било изследване на концепцията за преподаване и училище с ученика в центъра. 
Учители и директори са  преминали през учене из различни точки в града, който е силно свързан с историята на българското образование, посочи Радославова. Имало е  изследване на педагогически и лидерски практики, които поставят ученика в центъра, запознаване с целите и инструментите на програма “Училища за пример”, поставяне на цели и визия за всяко училище, както и време за изграждане на доверие и връзки с останалите училища в програмата.
През следващите две години училищата ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит, обясни Радославова. По думите ѝ всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа, като има и подкрепата на ментори - опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.
“Опитът от първите две години на програмата ни дава увереност, че сме на прав път и училищата намират полза, смисъл и добавена стойност, която подобрява ученето на учениците, но и на самите училищни екипи”, е споделила Ивелина Пашова, ръководител на програмата “Училища за пример”.
Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху опита на „Заедно в час“ от работата с учители и училищни екипи през последните 12 години. Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищни екипи и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
С новия випуск училища програма “Училища за пример” започва работа за първи път в област Габрово и разширява обхвата си до 22 области в цялата страна. 
Новите участници в програмата обхващат голямо разнообразие от учебни заведения - профили на училищата, големина на населеното място и предизвикателства, които срещат. Сред тях има начални, основни, обединени и средни училища, професионални и профилирани гимназии, училища по изкуствата и един социално-педагогически интернат. В програмата влизат училища от столицата, областни градове, но също и от села и по-малки градове.
Радославова посочи, че “Заедно в час” започва програмата “Училища за пример” през пандемичната 2020 г. Две години по-късно 20 училища са завършили успешно първия випуск през юни 2022 г. В момента в програмата продължават обучението си общо 49 училища и над 300 учители и директори от цялата страна. В началото на 2023 предстои да бъде отворено ново кандидатстване за програмата.
От фондацията припомниха, че “Заедно в час” вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее,  и от социално-икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.