Над 38 000 деца и ученици са участвали в 77 национални и в девет международни изяви по Националния календар за изяви по интереси през учебната 2021/2022 година. Включени са 2146 колектива и 5000 отбора от центровете за подкрепа на личностното развитие, от училища, читалища, младежки клубове и от други институции. Това съобщи Благовеста Борчева - държавен експерт в дирекцията "Приобщаващо образование", пред участниците в семинар, организиран от Синдиката на българските училите (СБУ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на МОН.
Тази година семинарът е посветен на възможностите за прилагане на метода на проектно базираното обучение не само в часовете по задължителните предмети, но и в заниманията по интереси, които помагат за възпитанието в общочовешки ценности, в развитието на изследователския интерес и креативното мислене.
Участниците получиха повече информация за новата Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", чиято цел е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства. С одобрения бюджет от 22 600 000 лв. в нея вече са включени 2658 групи от 1106 училища от цялата страна.
В рамките на Националната програма "Отново заедно", която вече две години помага за социализацията на децата и учениците след изолацията по време на пандемията, 40 611 ученици и 4314 ръководители почиваха по българските курорти. Те посещаваха исторически и природни забележителности, музеи и културни институции, спортуваха и играха. На семинара учители от детски градини и училища представят добри практики от своята работа, информират от МОН.