От 7 500 000 на 7 950 000 лева се увеличава финансовият ресурс за развъдните асоциации по схемата "Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" за 2022 г. Това реши и съобщи на сайта си Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (УС на ДФЗ).
Държавната помощ има за цел да подкрепи селекционните дейности в животновъдния сектор чрез предоставяне на субсидирани услуги. Предоставя се на одобрени развъдни организации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) на траншове за извършените от тях услуги.
Тази година по схемата са кандидатствали 50 развъдни организации и ИАСРЖ. Общата сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет от 7 500 000 лева. Изплатените средства за първи транш са близо 3 351 270 лева. Допълнителният ресурс от 450 000 лева ще позволи финансовата подкрепа да бъде разпределена между бенефициерите в пълен размер.
От ДФЗ припомнят, че финансовата помощ покрива до 100 процента от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70 процента от разноските по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.