Службата за европейска интеграция, фондове, връзки с обществеността и качество според международните стандарти на управата на кантона Централна Босна в сътрудничество с Британския съвет изпълнява проект "В контакт с природата", финансиран от ЕС. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.
Проектът има за цел да подобри информираността на децата в училище, но и в по-широката общност, така че те да научат от ранна възраст за значението на управлението и сортирането на отпадъците и рециклирането им в училище.
Като част от проекта ще бъдат закупени зелени „острови“ за пет училища в района на кантон Централна Босна, а също ще бъде подготвено подходящо образователно съдържание и работилници на тема екология, съобщиха от пресслужбата на кантон Централна Босна.
„Целта на проекта е да се направи крачка към по-добро управление на отпадъците и на усилията за опазване на екологично чиста и здравословна околна среда, за развитие и създаване на положителна атмосфера в екологичен план и за работа за опазване на чиста околна среда, чрез училището и допълнителни дейности по проекта, свързани с опазване на природата и природните богатства в местната общност и извън нея“, се казва в съобщението.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с босненската агенция ФЕНА)