Служебното правителство прие доклада с резултатите от участието на България в извънредното заседание на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, на 26 юли т.г. в Брюксел. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
В рамките на заседанието бе постигнато политическо споразумение по проекта на Регламент относно координирани мерки за намаляване на търсенето на газ. В изказванията си държавите членки откроиха отчетливо необходимостта от демонстриране на единство и координираност в действията на ЕС. Прилагането на принципа за солидарност и оказването на съдействие на най-засегнатите държави членки при реална криза с доставките, бе поставено като най-силен акцент. Компромисният текст на проекта на Регламент бе подкрепен от всички държави членки, с изключение на Унгария. На база на постигнатото политическо съгласие, като следваща стъпка бе планирано започването на писмена процедура за одобряване на проекта на Регламент в най-кратки срокове.
По време на заседанието бе проведен дебат на тема „Сигурност на енергийните доставки в ЕС и по-нататъшни мерки във връзка с подготовката за следващия зимен период“. Комисията привлече вниманието върху всяването на паника в обществото чрез използването на зависимостта от руски изкопаеми ресурси. Бяха отбелязани усилията за разгръщане на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност, диверсифициране на доставките и продължаване на преговорите с международни партньори за закупуване на газ и водород.
В рамките на последвалата дискусия държавите членки споделиха своите виждания и предприетите национални мерки за преодоляване на настоящата несигурна ситуация във връзка с доставките на енергийни ресурси от Русия. Бе поставен акцент върху важната роля и използването на повече зелени технологии, необходимостта от насърчаване на енергийната свързаност в ЕС, провеждането на информационни кампании сред населението, насърчаването на местното производство и запълването на газовите хранилища в ЕС.
Гърция представи разпространения за заседанието нон-пейпър с предложен алтернативен подход за справяне с високите цени на енергията - реформа на дизайна на електроенергийния пазар с разделяне на технологиите на две категории - от една страна, за производство на електроенергия от фотоволтаични, вятърни и ядрени централи, а от друга - за производство на електроенергия от природен газ, която да бъде компенсирана.