Окръжният съд в Търговище замени остатъка от наказание „пробация“, наложено на осъден за кражба, с лишаване от свобода за срок от 5 месеца. Наказанието е отложено за изпълнение с изпитателен срок от три години, съобщиха от пресцентъра на съда.
Предложението за замяна на наказанието е направено от пробационния съвет в Търговище, след като мъжът е спрял да изпълнява определените му мерки без уважителна причина. 
На 30-годишния И. И. били наложени пробационни мерки за задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца, и безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 150 часа годишно, които да се положат в рамките на една година.  
Без основателна причина мъжът е преустановил изпълнението на първите две пробационни мерки, а безвъзмезден труд в полза на обществото не е положил нито един час. Поради това и чистото му съдебно минало съдът замени наложеното му наказание „пробация“ с условно „лишаване от свобода“.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Варна.