Служебното правителство определи заместник-министъра на финансите Даниела Добрева за управител за България в няколко международни институции, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 
Даниела Добрева е определена за управител за страната ни в Черноморската банка за търговия и развитие, за заместник-управител за България в Международния валутен фонд, за управител за България в Международната инвестиционна банка, за ръководител на българската делегация в Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество и член на Съвета.
Кабинетът одобри допълването на Международната асоциация за развитие към международните финансови организации, в които министърът на финансите Росица Велкова е определен за управител за България.
България е страна членка в Черноморската банка за търговия и развитие, Международния валутен фонд, Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество и Международната асоциация за развитие, и като акционер се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на международните финансови институции, съгласно учредителните им договори и вътрешните им правила.