Опасна суша засяга цяла Европа, включително и България, застрашава посевите и създава риск от горски пожари, съобщи Съвместният изследователски център на ЕС. 
В отговор на въпрос на БТА от центъра поясниха, че според данните от Европейската обсерватория за сушите за България за десетдневен период през юли и август, е имало опасни стойности между 2 на сто и 6 на сто и предупреждения, вариращи от 20 процента до 32 процента за опасни явления.
Според анализа на специалисти от Съвместния изследователски център продължаващата суша през август поставя 47 на сто от територията на ЕС под предупреждение за опасност за реколтата. Почвите са сухи и за 17 на сто на територията на ЕС състоянието е тревожно.
Общо 64 на сто от европейската територия е под тревога или в състояние на тревога заради липсата на валежи и суша, което допринася и за разпространението на горски пожари.
"Комбинацията от тежка суша и горещи вълни поставя под безпрецедентен стрес нивата на водите в целия Европейски съюз", се посочва в изявление на Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта. В него тя подчертава, че горските пожари този сезон са чувствително над средните показатели и се забелязва сериозно влияние върху земеделската продукция."Без съмнение климатичните промени са по-забележими тази година. Европейската комисия и нейните изследователи работят неуморно, за да установят и изследват кризата с най-добрите налични технологии - от космоса и на Земята и сме начело на усилията за защита на природата и нашите граждани от извънредни ситуации", посочи Габриел.
Прогнозите на Съвместния изследователски център за средните нива на реколтата в ЕС тази година сочат с 16 на сто по-ниски добиви на царевица, с 15 на сто по-малко соя и с 12 на сто по-малки количества слънчоглед.
Сушата е засегнала почти всички реки в Европа, което се отразява и на енергетиката, и на речния транспорт. В някои европейски страни са предприети мерки за ограничаване на потреблението на вода, отбелязват от Съвместния изследователски център.