Постъпления от имуществени и други местни данъци с над 41 процента от предвидените за 2021 г. отчита община Брезник, съобщиха от Общинския съвет. При заложени 305 000 лв., в общинската хазна са влезли 429 426 лв. Най-голямо е преизпълнението при данъка при придобиване на имущество, което е 2,7 пъти над очакваното, достигайки 121 256 лева.
С 54 129 лв. са повече от планираните постъпленията от данък върху превозните средства. С 8,05 на сто по-малко обаче са влезлите в общинския бюджет данъци от недвижими имоти. Едва 59,30 на сто е изпълнен туристическият данък. При заложени 1000 лв. за миналата година, са платени само 593 лева.
Община Брезник е реализирала 1 194 418 лв. неданъчни приходи за 2021 г., което е 140,92 на сто изпълнение. Драстично - 23 пъти са нараснали приходите от продажби на стоки, услуги и продукция, като при планирани постъпления от едва 1000 лв. общината е получила 23 484 лв. Доходите от общинска собственост са надхвърлили със 114 627 лв. планираните. Само от наеми на земя в общинската хазна са влезли 362 110 лева.
Община Брезник  е четвърта по големина в Пернишка област. В състава й са включени 34 села, 25 махали и един град.