Катя Неделчева да бъде временно изпълняваща длъжността кмет на старозагорското село Дълбоки - това реши по време на извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора. Тя ще бъде назначена на 19 септември до провеждането на избори за кмет на старозагорското село на 23 октомври.  До процедурата се стигна след освобождаване на длъжността от Марина Станчева.
С 35 гласа "за" общинските съветници подкрепиха и финансирането на неспециализирани паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата в община Стара Загора за учебната 2022/2023 г. Средствата в общ размер от 8495 лева ще бъдат осигурени за сметка на резерва за нерегулярни разходи на община Стара Загора.