През второто тримесечие на годишна база се увеличават превозените товари с 1,7 на сто и извършената работа с 5,6 на сто от сухопътния и водния товарен транспорт, съобщава Националният статистически институт. Данните са предварителни.
За периода, на годишна основа, със 17,4 на сто нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Извършената работа бележи ръст от 30,5 на сто.
Превозените товари от сухопътния транспорт са с 1,8 на сто повече, а извършената работа нараства с 5,9 на сто спрямо второто тримесечие на 2021 година.
Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1,3 на сто повече, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8,7 на сто.
Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 14,3 на сто повече, а извършената работа нараства с 31,4 на сто през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година.
През второто тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 24 000 пътници и със 117 600 пътниккилометра.
През периода април-юни 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 22,1 на сто повече пътници спрямо същия период на 2021 година. Извършената работа нараства с 24,9 на сто.