Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне в събота с областните управители на Перник и Благоевград във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми, съобщава министерството. 
В Перник, в 12:00 ч., в зала "Струма" на Областната администрация, министър Пулев и областният управител Людмил Веселинов ще дадат брифинг за представяне на първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – "Технологична модернизация". Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв.
Процедурата е насочена към малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната - Преработваща промишленост, Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения и Професионални дейности и научни изследвания. Срокът на кандидатстване е до 21 септември. 
В Благоевград срещата на министър Пулев с областния управител Николай Шушков ще започне в 15:30 ч. в  Областната администрация. Министър Пулев ще разясни предстоящите до края на годината проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС.