Комплекс от сгради от късната античност, използван и през средновековието в крепостта "Хоризонт" край Балчик, е бил обитаван от военен контингент, съобщи пред БТА главен асистент д-р Румяна Колева от Софийския университет "Свети Климент Охридски" за приключващите за това лято разкопки на студентската археологическа експедиция.
Късноантичната и ранносредновековна крепост край Балчик, която е сред най-мащабните укрепителни съоръжения във Византийския свят, е обявена за паметник на културата.
Комплексът от сгради край западната порта на крепостта свидетелства с характерни елементи на военния бит за присъствието на армейски единици, които са охранявали подстъпите към черноморското пристанище, допълни д-р Румяна Колева. По думите й, откритите фрагменти от амфори са знак за организирано снабдяване на войсковите части с продоволствие - зехтин, вино, зърно. Показателно е, че в този участък, който проучваме от 2016 година, откриваме много малко монети - това са заплатите на войниците, а не средства от търговия, поясни археологът. Университетският преподавател припомни за прученото голямо антично хранилище в участъка - със следите от поне 16 питоса за зърно или някакво друго продоволствие. При напускането на значителна част от военния контингент на крепостта тези съдове са изнесени, но ясно личат ямите, в които са били закопани, а на два от питосите дъната са отчупени, каза д-р Румяна Колева.
Комплексът от сгради е бил използван от военните на два етапа през късната античност, а по-късно  зидовете са прекроявани и в крепостта е имало армейско присъствие до Х-ХI век, обобщават от археологическия екип.
Късноантичната и ранносредновековна крепост край Балчик е на площ около 150 декара. Според историческите сведения, известни досега, жители на античния Дионисополис намират спасение в крепостта, изградена на високо плато, след земетресение и цунами в района през 544-545 година.