Общинските администрации в Пернишка област  са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради със 126 жилища в тях и 21 994  кв. м разгъната застроена площ (РЗП) през второто тримесечие на тази година, съобщи Териториалното статистическо бюро. Зелена светлина е получило и строителството на три административни сгради с 356 кв. м РЗП, както и на 34 други сгради с 2 503 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече със 75 процента, броят на жилищата в тях с – 34 на сто, а общата им застроена площ бележи ръст от 42 процента. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им с 69.9 на сто, така и на разгънатата им застроена площ – с 87.7 на сто.
В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в региона е нарастнал с 38 процента, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ са намалели съответно с 14.9 и 8.6 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече със 17.2 процента, а разгънатата им застроена площ – с 50.1 процента.