Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е един от основните външнополитически приоритети пред страната ни. Това написа в официалния си профил във фейсбук служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
„Имаме много работа пред себе си и трябва да продължим да я вършим уверено, бързо и ефективно, без да търсим извинения в политическите сътресения и дори в текущата геополитическа ситуация“, пише Пеканов. 
Той припомни, че през миналата година България за първи път участва присъствено на срещата на министрите на ОИСР в Париж, където са проведени множество срещи, включително с генералния секретар Матиас Корман. 
„Впоследствие през януари получихме дългоочакваната покана за започване на преговорите, а през юни - и пътна карта, описваща как ще се случват преговорите. Това не са символични признания или празни обещания. Това са ключови стъпки, които ще дадат възможност на България да бъде по-добре интегрирана в световната икономика, да бъде част от най-развитите икономики и да ги догонва по-бързо“, пише Пеканов.
Служебният вицепремиер добавя, че днес е проведено заседание на Междуведомствения координационен механизъм, създаден с оглед подобряване на координацията и ускоряване на действията по присъединяването към Организацията. Предстои работа по над 250 правни инструмента – кодекси, решения, препоръки, декларации, посочва Атанас Пеканов. 
„От нас зависи до месец септември да имаме Първоначалния меморандум, за да гарантираме, за да знаем каква работа ни предстои. Трябва да се мобилизираме, за да я свършим по най-добрия начин“, допълва вицепремиерът.