Високотехнологичната компания "Биодит" АД увеличава капитала си с нова емисия акции на Българската фондова борса (БФБ), поставяйки си за цел да привлече допълнителни 1,7 млн. лв., съобщава дружеството.
Компанията набира капитал, за да продължи своята експанзия извън България във водещи европейски пазари за хотелски услуги. С увеличението на капитала тя ще набере 1,7 млн. лв. чрез издаване на нови 1 млн. акции.
Всеки желаещ да инвестира в акции от новата емисия може да го направи, след като първо придобие права и ги упражни, закупувайки акции на емисионна цена от 1,70 лв., като 13,820583 права дават възможност за записване на 1 нова акция. Минимумът за успех на увеличението е записването на 250 000 акции. На Фондовата борса днес акциите на "Биодит" АД поскъпнаха  с 1 процент до 2,02 лева.
"Всички набрани средства от пазара ще използваме за реализиране на следващата стъпка от развитието на компанията - навлизането на пазара в Испания, където вече имаме успешно реализирани проекти, както и в поне още два европейски пазара", споделя изпълнителният директор Юлиан Софрониев.
"Биодит" АД специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Тя е първата компания, която дебютира на "Бийм" пазара (4 март 2021), а сега ще е и първата, която ще направи увеличение на капитала на пазара за растеж, опериран от БФБ.
От листването досега, цената на акциите на дружеството е нараснала с над 90 на сто, а броят на акционерите, инвестирали в компанията, се е увеличил два пъти. Въпреки предизвикателната макроикономическа ситуация в момента, броят на дневните потребители на устройствата на "Биодит" се е увеличил с близо 60 на сто през първото тримесечие на 2022 г. спрямо това на 2021 г. За първото полугодие на 2022 г. дружеството реализира близо 5 пъти увеличение на оперативните приходи при марж на нетна печалба от 28  на сто.
"Нашата технология е една от малкото, която е в съответствие с GDPR, не съдържа личните или биометричните данни на клиентите. Когато инсталираме системата на сървъра на дадена компания, тя не работи с личните данни на клиентите, а в системата се съдържат математически числа – нули, единици и кодове. Хубаво е хората да знаят, че технологията, която използваме, ги защитава и отговаря на всички европейски регулации", споделя Юлиан Софрониев.
Началото на процедурата по увеличение на капитала е утре, 26 август, а крайната дата за търговия с права, даващи възможност за записване на нови акции, е 8 септември. Аукционът за неупражнени права ще е на 14 септември, а крайната дата за записване и заплащане на акции от увеличението е 19 септември. Водещ мениджър по предлагането е ИП "Карол" АД.