Камбоджа планира да емитира държавни облигации през идния месец. Това съобщи камбоджанското министерство на икономиката и финансите, подчертавайки, че целта е от първите в историята облигации за местния пазар да се съберат 1,2 трилиона риела (300 милиона щатски долара), предаде АКП за БТА.
В изявлението на министерството от днес се посочва, че стойността на една облигация ще бъде 1 милион камбоджански риела (приблизително 250 щатски долара), а падежът ще бъде една, три или пет години. 
Издаването на държавните облигации трябва да допълни финансирането на правителството от местни инвеститори, вместо да се търсят чуждестранни заемни средства.
Решението на правителството да емитира държавни облигации цели да развие и укрепи капиталовия сектор на Камбоджа, както и, до колкото е възможно, да набере капитал от частния сектор.
Успешното издаване и разпространение на облигациите ще помогне на правителството да финансира големи инфраструктурни проекти като пътища, железопътни линии и летища, каза Негово Превъзходителство Хонг Сок Хоур, изпълнителен директор на Камбоджанската борса за ценни книжа
"Камбоджанското правителство вече има достъп до средства от задгранични партньори. Ако чуждестранните капиталови източници намалеят с развитието на Камбоджа, трябва да имаме собствени източници на капитал. Затова емитирането на ДЦК е стъпка към подсигуряване на бъдещето“, подчерта той.
Започнала дейността си през 2012 г., на Камбоджанската борса за ценни книжа към момента са листвани 16 ценни книжа - на девет акционерни дружества и седем емисии корпоративни облигации. Компаниите са набрали общо над 280 милиона щ. долара от фондовия пазар. Дневната стойност на търговията на борсата е достигнала средно 870 000 щ. долара през първото полугодие на 2022 година.
(Новина, избрана от камбоджанската агенция АКП за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)