Нов общински паркинг ще има в Търговище. Той ще бъде изграден на терена зад джамията, съобщиха от общинската администрация. 
Проектът за паркинга вече е изготвен. Предстои съгласуването му с Пътна полиция, след това дейностите по изграждането му ще бъдат възложени на общинското предприятие БКС.
От общината информират още, че Общинското предприятие БКС сега извършва ремонт на площадното пространство на кръстовището на улиците „Преслав“ и „Трапезица“ в Търговище. Работниците премахват бетонови основи от стара постройка на площ от 700 кв. м. Там ще бъде положен нов асфалт и ще бъдат разчертани 24 паркоместа.
Нов асфалт се полага и непосредствено пред сградата на бившата Стоматология на ул. „Преслав“, където ще се обособят пет места за паркиране. Променя се и организацията на движение на посочената улица, като се забранява паркирането на превозни средства на уличното платно.