Министърът на правосъдието в служебния кабинет Крум Зарков участва в среща с членовете на работната група от съдии, адвокати и медиатори, която има за задача да изготви законодателни предложения по проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (APC) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация: доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната“, съобщиха от Висшия съдебен съвет.
Срещата се е провела в сряда, а проектът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост, чието реализиране е финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU. По време на разговора са обсъдени предложения за промени в Гражданския процесуален кодекс, в Закона за медиацията и в Закона за съдебната власт, които предстои да бъдат предоставени на Министерството на правосъдието за упражняване на законодателна инициатива не по-късно от края на септември тази година.
„Действително това е много важен законопроект. Това е един от законопроектите, които ние като служебно правителство сме идентифицирали като приоритетни и трябва да бъдат довършени преди края на нашия кратък мандат, като преписката бъде окомплектована и публикувана за обществено обсъждане“, заяви министър Зарков. Той подчерта, че въвеждането на задължителната съдебна медиация е част от съдебната реформа и част от поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост.