Прокурорите от Софийската градска прокуратура Михаела Райдовска и Марио Томов са първите двама кандидати в конкурса за избор на европейски делегирани прокурори от България, съобщиха от Висшия съдебен съвет.
Крайният срок за подаване на заявления за участие в процедурата изтича на 26 август (петък). Допуснатите за участие в процедурата кандидати се изслушват от Прокурорската колегия, след което се извършва гласуване.
През юли колегията откри процедура за подбор на шестима европейски прокурори. В момента действащите са девет на брой.