Френската компания "Аквел" (ACVEL) планира да открие свое производство в Плевен. Това каза днес пред журналисти Димитър Калдамуков, представител на компанията за България. 
"ACVEL" е основана през 1962 г. Това е семейна компания, която има заводи и представителства за производство на компоненти за автомобилната индустрия в над 20 държави. Акциите й се търгуват на френската фондова борса. 
Намерението на инвеститора е да прехвърли част от съществуващите свои производствени мощности от завод в Турция към България и по-конкретно в Плевен. 
"Плевен ни привлече с това, че е бил индустриален център, има огромен капацитет от гледна точка на електричество, водоснабдяване и хора. Комуникационните връзки са налице, което е важно за нас", подчерта Калдамуков.
Той присъства на днешната сесия на Общинския съвет в Плевен, тъй като съветниците трябваше да разгледат предложение, свързано с терена, който компанията възнамерява да закупи за своята инвестиция. Той се намира в жк "Сторгозия" (бел. реп. - бившият завод на "Електрокабел България"). Върху имота има вписана законна ипотека съгласно приватизационен договор от 2006 г. между Община Плевен и собственика "Плевен ритейл център".
По време на разискванията в залата стана ясно, че вземанията по нея са изтекли по давност. С пълно мнозинство общинските съветници дадоха съгласието си ипотеката да бъде заличена.
Калдамуков каза още, че вече е избран проджект мениджър, който ще ръководи производството в Плевен, ще трябва да набере персонал и да предприеме всички административни стъпки, за да се пригодят съществуващите сгради върху избрания терен към нуждите на производството. 
Той не се ангажира с това да посочи колко хора ще бъдат наети в новия завод. Това ще зависи от решението каква част от производството в Турция ще бъде прехвърлено в Плевен.  
Намеренията на инвеститора са до края на годината сделката за закупуване на избрания имот да е приключена.