Общо 117 училища ще обогатят библиотеките си с нови книги и ще създадат кътове за четене по Националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", съобщи пресцентърът на образованието и науката (МОН).
От МОН уточняват, че общо 600 000 лв. ще бъдат разпределени между седем начални, 53 основни, 52 средни и пет обединени училища. С отпуснатите средства по модула "Библиотеките като образователна среда" на програмата ученици и учители ще имат възможност да разширят фондовете си с интересни издания от научнопопулярната, художествената и учебно-помощната литература. Кътове за четене ще има не само в библиотеката, но и в пространства в училището, които позволяват това - фоайе, класна стая, в свободно помещение. За създаването на неформална уютна обстановка училищата планират обзавеждане, което включва подходяща мебелировка, осветление и стелажи, както и разнообразни конструктори и образователни игри.
За учениците в начален етап са предвидени инициативи, като драматизация по приказка, четене по роли, състезания по правопис и краснопис, литературни четения. За учениците в прогимназиален и гимназиален етап ще има дебати и дискусии на различни теми, състезания по изразително четене и по краснопис, представяне на лично творчество на ученици, литературни четения и срещи с автори.