Изпитният вариант за задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) беше генериран тази сутрин в Министерството на образованието и науката (МОН).
Заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова благодари на всички, ангажирани в провеждането на днешния държавен зрелостен изпит и пожела успех на зрелостниците.

Общо 7720 кандидати са подали заявления за явяване на зрелостния изпит по български език и литература, който започна в 8:30 часа.
С оглед на усложнената ситуация заради наводненията в Карлово, МОН създаде организация за провеждането на матурите, които трябваше да се състоят в Професионалната гимназия по железопътен транспорт "Христо Смирненски". 18 зрелостници са пренасочени към други две училища в града. 12 от тях ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ в Професионалната гимназия "Братя Евлоги и Христо Георгиеви". Осигурени са и квестори. Началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Антоанета Пакова лично ще съдейства за нормалното протичане на днешния изпит по български език и литература.
Максималният брой точки на матурата е 100, като от тази година изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки.
Общо 41 държавни зрелостни изпита ще се състоят от днес до 29 август в 667 училища и в 1659 зали в страната. Близо 14 000 са подадените заявления за участие в матурите. На тях се явяват зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. С организирането на изпитите са ангажирани 2920 квестори.