През второто тримесечие на годината се наблюдава увеличение на заетостта в Албания, предаде специално за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на съобщение на централната албанска банка -  Банката на Албания.
По данни на статистиката на банката, увеличението на заетостта на годишна база е 3,4% от нивото от 2,7%, което беше през първото тримесечие.
Докладът на банката показва, че за първи път след няколко тримесечия селскостопанският сектор е оказал положително влияние върху растежа на заетостта.
„Увеличаването на нивото на заетост доведе до намаляване на нивото на безработица. За второто тримесечие на 2022 г. безработицата е спаднала до 11,3% от 11,4% през предишното тримесечие. В същото време се наблюдава увеличение на участието в работната сила и намаляване на нивото на неактивност“, казаха от банката.
В своя анализ банката отбелязва, че успоредно със заетостта е нараснало и заплащането.
„Средната работна заплата в частния сектор продължи да нараства с двуцифрени темпове през второто тримесечие. Годишният ръст е 10,5%, подобно на предходното тримесечие (10,2%).
Сред секторните с принос се открояват отраслите „Търговия, транспорт, настаняване и хранене“, „Информация и комуникации“ и „Промишленост“. Междувременно негативни тенденции са отчетени в „Публична администрация, отбрана, образование, здравеопазване” и „Изкуства и развлечения”.
(Новина, избрана от албанската агенция АТА  за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)