Служебният министър на правосъдието Крум Зарков посети днес терена в с. Самораново до Дупница, определен за строителство на новия пилотен затвор, учебен център и преходно отделение. Това съобщиха от пресцентъра на правосъдното министерство.
Зарков разгледа мястото, на което се предвижда изграждането на пенитенциарния комплекс, който ще отговаря на съвременните европейски изисквания. Средствата за него са по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, изпълняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
Миналата седмица обществената поръчка за изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house), бе публикувана повторно на сайта на Портала за електронни обществени поръчки,  като крайният срок за подаване на оферти е 12 септември.  Сред предвидените в инвестиционния проект обекти са нов корпус на затвора с 200 килии за 400 лишени от свобода, нова сграда-център за обучение на персонала и служители и други.
Предвижда се в началото на следващата седмица министър Зарков да направи работно посещение в Норвегия, където да обсъди дейностите по реализацията на проекта с норвежките партньори.
При посещението си в Самораново правосъдният министър бе придружаван от ресорния заместник-министър Мария Павлова, от главния директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов и други експерти по проекта.
Преди това той посети затвора в Бобов дол, където се запозна на място с условията, при които търпят своите присъди лишените от свобода, както и с условията на труд на надзорно-охранителния състав.