Министерството на земеделието (МЗм), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще работят съвместно за осигуряване на дърва за огрев на населението, съобщиха от пресцентъра на МЗм. Това е основна цел на подписаното споразумение между министрите на земеделието Явор Гечев, на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП. 
"Гарантирането на дърва за огрев на населението е ангажимент, по който аз и екипът ми работим от първия ден на встъпването ни в длъжност. И подписването на този документ е поредна стъпка, доказваща, че действията в тази посока са последователни и ще изпълняваме поетите ангажименти", посочи министър Гечев. Той припомни, че сам в първите дни е поставил фокус върху темата, защото сега е моментът, в който е необходимо да се предприемат действия, за да няма хора на студено през зимата. 
Аграрният министър уточни, че активно се търсят и решения за проблемите с добива на дървесина. По думите му има известни забавяния, но се полагат усилия за наваксването им. Продължават разговорите с Министерство на правосъдието по идеята хора, лишени от свобода, да бъдат включени в дърводобива.  
Министър Лазаров от своя страна заяви, че ще се работи в партньорство за снабдяването на правоимащите групи. Той допълни, че ангажиментите, които са в компетенциите на институцията, ще се изпълняват навременно, за да се гарантира отоплението на хората през идващите студени месеци. 
По силата на спогодбата Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане трябва да предоставя периодично на Министерство на земеделието справка за правоимащите лица, на които е издадена заповед от дирекциите "Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2022-2023 г.