Общо 41 държавни зрелостни изпита ще се състоят от 25 до 29 август в 667 училища и 1659 зали, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).
Близо 14 000 са подадените заявления за участие в матурите. На тях се явяват зрелостници, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. С провеждането на изпитите са ангажирани 2920 квестори. Първият изпит е в четвъртък - по български език и литература (БЕЛ), от 8:30 часа. Общо 7720 кандидати са подали заявления за него.
С оглед усложнената ситуация заради наводненията в Карлово, МОН създаде организация за провеждането на матурите, които трябваше да се състоят в Професионалната гимназия по железопътен транспорт "Христо Смирненски". 18 зрелостници са пренасочени към други две училища в града. 12 от тях ще положат държавен зрелостен изпит по БЕЛ в Професионалната гимназия "Братя Евлоги и Христо Георгиеви", а шестима ще се явят на втори държавен зрелостен изпит по биология в Средното училище "Васил Левски". Осигурени са и квестори. В деня на първата матура, началникът на Регионалното управление на образованието в Пловдив Антоанета Пакова лично ще съдейства за нормалното протичане на изпита, информират от МОН.
За втория държавен зрелостен изпит на 26 август се очаква да се явят 2401 зрелостници. Те избират между 24 предмета, в които влизат и различните нива на чуждите езици. В същия ден е и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (теория на професията), за който заявленията са над 2800.
Държавните зрелостни изпити по желание ще се проведат на 29 август. На матура по желание са поискали да се явят 996 зрелостници. Те избират между 15 предмета, включително различните нива на езиците спрямо Европейската езикова рамка. От 8:30 часа ще бъдат матурите по математика, философия, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование по общообразователната подготовка, а по руски език - по профилираната. От 14:00 часа на 29 август ще са и изпитите по английски, руски, немски език, по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда. Те са върху знанията от общообразователната подготовка.
Максималният брой точки на матурата е 100, като от тази година изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки.
Зрелостниците трябва да носят удостоверението си за допускане до изпит и документ за самоличност. Необходимо е също да се явят в училището поне 30 минути преди началото на матурата. На всички изпити, с изключение на този по професия, се пише с черен химикал.
Утре сутринта в МОН ще бъде генериран изпитният вариант за задължителния изпит по български език и литература.