През 2013-та година към съда са депозирани 9 молби на родителите, които са осиновили дете, но желаят разсиновяване. За 6 от молбите съдът е взел решение, че прекратяването на осиновяването е в интерес на осиновеното дете. Това каза в предаването „Преди всички" Нина Кънчева - главен експерт в Дирекция „Закрила на детето" в Агенцията за социално подпомагане: Обикновено се стига до разсиновяване, когато децата са в тинейджърска възраст, защото кандидат осиновителите, макар и да са преминали курс на обучение и да са подготвени за всички предизвикателства, се случва така, че те доста трудно приемат възрастовите промени. Нямат и желание, и сили понякога да се справят с тези неща.
Експертът обясни, че преди да се стигне до разсиновяване и осиновителите, и детето, което се отглежда в семейството, се насочват към социални услуги. Социалните работници се стремят да проверят дали този ход ще бъде в интерес на детето.
Нина Кънчева посочи, че осиновяванията в страната през миналата година са били 737. Според нея значително се е улеснила процедурата след промените в семейния кодекс и в наредбата, която регламентира този процес.