Президентът на Гана Нана Адо Данква Акуфо-Адо инспектира „Глобал Алмас Просесинг“ (Global Almas Processing Ltd), фабрика за преработка на ямс и маниока, разположена в Бимбила, в Северния регион, предаде за БТА ганайската агенция ГНА.
Посещението на фабриката за 9,2 милиона ганайски седи е част от работната обиколка на ганайския президент в Северния регион.
Фабриката попада под политиката на правителството „Един район, една фабрика“, която е насочена към създаването на работни места за ганайците и насърчаването на програмата за индустриална трансформация на страната.
Заместник-министърът на търговията и промишлеността Майкъл Окиере Баафи, който разведе президента из фабриката, каза, че компанията се е възползвала от наличните местни суровини в Нанумба и околните райони, за да произвежда брашно от ямс и маниока както за вътрешния, така и за международния пазар.
Той каза на президента, че фабриката „Глобал Алмас“ притежава повече от 2000 акра земя в Бимбила, но ще придобие още земя, тъй като операциите на фабриката се разширяват с очакваното увеличение на търсенето на продуктите.
Баафи разкри, че фабриката ежедневно произвежда около 1000 кашона брашно от ямс. Линията за обработка на маниока пълни около 200 торби брашно от маниока дневно, като компанията е ангажирала около 20 земеделски стопанства, които да доставят маниока за фабриката.
Заместник-министърът каза на президента, че фабриката, която струва около 9,2 милиона ганайски седи, е създадена чрез 60% капиталов принос от собственика - около 5,2 милиона седи.
„Ексим Банк“ (Exim Bank) на Гана също e предоставила кредит в размер на един милион седи (10,8% от общата стойност на проекта), изплатен през февруари 2021 г.
Досега „Глобал Алмас“ е създала повече от 74 директни работни места, включително мениджмънт, супервайзори, експерти по храните, лаборанти и техници по поддръжката. Има и жени, които участват в беленето, почистването и пакетирането на маниока и ямс.
Освен това косвено са създадени повече от 400 работни места за външни производители, превозвачи, екип за прибиране на реколтата, опаковане и обработка, търговски обекти и др.
Компанията е подписала договор с „Синостоун Етанол Манюфекчъринг Кампани“ (Sinostone Ethanol Manufacturing Company), разположена в Джупонг, за доставка на 1000 тона чипс от маниока всеки месец.
Компанията също така е сключила споразумение с „Бофас Кампани“ (Bofas Company Limited), разположенd във Уа, за месечна доставка на 40-футов контейнер брашно от ямс за износ в САЩ.
(Новина, избрана от ганайската агенция ГНА  за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите)