Промишленото производство в Турция е нараснало през юни с най-слабия си темп от пет месеца, докато растежът на продажбите на дребно се е забавил рязко. Това сочат оповестените днес данни на турския статистически институт.
Промишленото производство се е повишило през юни с 8,5 процента на годишна основа с отчитане на сезонните колебания спрямо 9 процента през май. Промишленото производство расте от юли 2020 година.
Отчетеният темп на растеж е най-бавният от януари, когато производството се увеличи със 7,6 процента.
Промишленото производство е нараснало 1,3 процента на месечна основа с отчитане на сезонните фактори спрямо май, когато растежът бе 0,5 процента.
Статистическият институт съобщи също, че годишният растеж на продажбите на дребно рязко се е забавил до тримесечен минимум от 5,5 процента през юни спрямо 21,2 процента през предходния месец.
Продажбите на нехранителни стоки, с изключение на автомобилни горива, са нараснали с 11,4 процента на годишна база през юни, а продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия са се увеличили с 6,4 процента.
Продажбите на дребно по пощата и интернет отчитат значителен растеж от 33,8 процента през юни в сравнение с миналата година. Продажбите на автомобилни горива са намалели с 11,8 процента.
На месечна база продажбите на дребно са спаднали с 0,7 процента през юни спрямо растеж от 1,9 процента през май. Това е първият спад на показателя от пет месеца.