Общинските съветници в Исперих определиха четири детски градини и пет училища да влязат в списъка на средищните учебни заведения. Списъкът, според изискванията на Министерството на образованието и науката, се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет, каза за БТА зам.-кметът на Община Исперих Аксел Кючюк.
През учебната 2022/2023 г. със статут на средищни ще бъдат детските градини в селата Лудогорци, Йонково и Малък Поровец. Средищна остава и детска градина „Първи юни“ в Исперих, в която се обучават и малчугани от село Лъвино.
Учебните заведения, които отговарят на критериите, са основните училища в селата Подайва, Лудогорци и Вазово. Със същия статут са определени и учебните заведения „Васил Априлов“ и „Христо Ботев“ в общинския център. 
По данни на директорите за новата учебна година в петте средищни училища ще се обучават над 200 ученици от първи до седми клас от населени места в общината, в които няма училища, а четирите детски градини ще приемат 26 деца в предучилищна възраст от съседни села, в които няма детски градини. Обучението в тях ще бъде целодневно. За пътуващите до средищните училища и детските градини ученици и деца ще се осигурява транспорт и обяд. 
По думите на Аксел Кючюк образованието в Община Исперих винаги е било поставено като водещ приоритет в управленската политика на настоящето общинско ръководство. Той добави, че местната управа прави всичко възможно, за да осигури добри условия за обучение, въпреки демографския срив в региона. „Инвестициите в образование са най-важните, защото са дългосрочни, с перспектива и се правят за бъдещето на младите хора“, допълни зам.-кметът.