Община Пловдив започва изпълнението на проект за дигитализацията и вкарването във виртуалното пространство на над два милиона артефакта, намиращи се в културните институти на града. Това ще се извърши чрез проект под мотото "Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Това каза на встъпителната пресконференция заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.
Големият проект очертава стратегията за ревитализирани, реставрирани и реновирани места в Пловдив в следващите 10 години. За реализацията са привлечени близо един милион лева от външни донори и още 300 000 лева от други, обясни Панов. 
По думите му ще се изработи единно приложение за всички културни институции в града, чрез което с помощта на добавена реалност туристът ще може с телефон или таблет да разглежда артефактите. Влизайки в един музей, посетителят ще бъде насочен да посети и други културни обекти.  Той добави, че в Пловдив има над два милиона движими културни артефакти в Археологическия, Историческия, Етнографския и Природонаучния музеи, Градската художествена галерия,ОИ "Старинен Пловдив", НБ "Иван Вазов".  
След приключването на проекта в края на 2023 година има идея към приложението да се включи и недвижимото наследство на Пловдив и така чрез добавена реалност туристите ще разглеждат Античния форум, Римския стадион и други обекта. Проектът предвижда подобрения на музеите, като в Археологическия музей ще бъде изградена нова климатична инсталация и ново осветление, в Историческия се предвижда текущ ремонт на зала "Съединение", а в Етнографския - нова музейна работилница за деца.