От Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ), които практикуват консервационно и регенеративно земеделие, съобщават за старт на проект, финансиран от Европейския институт за технологии и иновации - EIT Food (създаден в партньорство с ЕС).  
АБНТ бе избрана за партньор от EIT Food сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към регенеративно земеделие.
Революцията на регенеративното земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food, пише в съобщението.
Повече информация за проекта има на  https://abnt.bg/obuchenie-regenerativno-zemedelie/.
Земеделците могат да кандидатстват за проекта до 19 август, а обучението ще се проведе между 20 и 30 септември. 
По време на курса ще се селектират най-мотивираните и решителни земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание. Ще се изготвят индивидуални тригодишни планове за трансформация на техните стопанства по методологията на регенеративното земеделие. Ще се вземат почвени проби в началото и края на всяка година. Ще се осигури индивидуална подкрепа и консултиране от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина през този тригодишен период.